> 2 werelden combineren <

"Door contact te leggen via het creatieve medium kom je tot een diepere conversatie, dan die weg te zoeken via het woord" ~ Indra

 

Klinisch psychologe & Int.
Creatief Therapeut

 

Indra studeerde klinische levenslooppsychologie aan de VUB. 

Na 5 schooljaren als psycho-pedagogisch consulente in het CLB, waar ze in aanraking kwam me de thema's die op scholen erg aanwezig zijn bij kinderen, startte ze ELP bij RTJ De Tafels. In haar job probeert zij op creatieve manieren contact te leggen met het kind of de jongere die voor haar zit en steeds te werken op hun tempo. Indra startte in mei 2021 als zelfstandige psychologe in bijberoep onder de naam CreaSterk en sloot zich aan bij de multidisciplinaire praktijk 'Centrum Welzijn' in Erembodegem.

Zij volgde vervolgens de opleiding integratieve Creatieve therapie om die creativiteit nog verder te verdiepen en in te zetten in haar begeleidingen. 

In 2023 spitste ze haar verder toe op de begeleiding van kinderen met een vorm van ASS en volgde daarom ook de verdiepende opleiding tot autismevriendelijk therapeut alsook de opleiding tot het afnemen van de ADOS (verschillende modules). 

Individuele psychotherapie en diagnostiek (Conventie)

Wens je graag individuele therapie of begeleiding? Klik hier voor het Crea-Huisje.

Toch liever niet het Crea-Huisje of specifiek vraag naar diagnostiek? Dit kan je me ook vinden in de multidisciplinaire groepspraktijk 'Centrum Welzijn' in Erembodegem. Wens je meer info of een gesprek? Dat kan via: https://centrumwelzijn.be/, denken, doen en voelen in balans.

Erkenningsnummer als psycholoog: 962130164 

Ondernemingsnummer: 0767.624.742

 

Vormingen en Bijscholingen

2024: Trainer Rots en Water opleiding 
2024: Creatief in gesprek met Kleuters en lagereschoolkinderen rond Rouw en Verlies (verdieping)

Nog komende in 2024:
~ Opleiding HSP Coach 
~ Generalistische problemen en aanpak binnen ELP

2023: Opleiding PH (Positieve heroriëntering)
2023: Training ADOS afname (voor ASS)
2023: Verdieping bij interpretatie scoring WISC-5
2023: Opleiding autismevriendelijke therapeut
2023: Beeldend werken met kinderen, jongeren en gezinnen
2023: Rouw en Verlies bij kleuters en lagere school kinderen 
2022 (Korte) Opleiding Speltherapie
2021-2022: Opleiding Integratieve Creatieve Therapie 
2022: Assertiviteitstraining volgens het Prop-model
2021: Opleiding Prop-model binnen ELP
2021: Meerdaagse opleiding SONESTRA - Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën 
2021: Workshop POPtalk
2021: Bijscholing Rouw en Trauma bij kinderen en jongeren voor ELP's
2021: Bijscholing tot Welzijnsadviseur 
2020: Vorming Zelfverwonding binnen de CLB-chat
2020: Vorming Splendit Blend-it (online hulptools)
2019: Opleiding preventieadviseur opzettelijke zelfverwonding (ZVG) in scholen - BRUCC
2018: Vorming Instapbegeleiding nieuwe CLB-medewerkers 

 

Theaterkriebels &
Creatieve Duizendpoot

Indra studeerde aan de Academie voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-Berchem voor notenleer en Algemene Muzikale Cultuur met de optie jazz in haar laatste jaar AMC. Ze volgde 10 jaar lichte muziek, jazz en musical in combinatie met het koor. De musicalmicrobe beet haar stevig en zij sloot zich aan bij enkele musical- en theaterverenigingen, waaronder Toneel Tijl Ternat.

 

Stukken waarin ze reeds meespeelde zijn: Musical de Feeks (met liedjes van Queen), Sunjata, Ergens op de vlakte, STUK, Spring Awakening, Ware vrienden, Tijl Uilenspiegel, Den draad, Rapunzel in Into the woods en Tweeduister, Er was eens,  In 2015 trad ze op met Hannelore Muyllaert tijdens de Gentse feesten met een musicalrepertoire. Met het stuk De Ezels van Breugel trok zij 5 weken rond in verschillende culturele centra. Haar laatste twee stukken waren 'Let me entertain you' en 'Doodskopvlinder'.
Op haar muzikale pad ontdekte ze haar liefde voor harmonieën, waar zij als soliste zingt onder begeleiding van o.a. de Koninklijke harmonie Sint-Lutgardis Zuun, Musate en Musikalo.

 

Bij deze laatste gaf ze 5 jaar initiatie notenleer aan de jongste starters van 5j tot 7j. Daarnaast organiseert zij ook eigen musical-/muziekkampen samen met Musikaaltjes, waarbij kinderen meer leren over hun innerlijke wereld en hoe ze zich expressief kunnen uitdrukken.